SRT

Metoda SRT (Spiritual Response Therapy) je pečlivý proces prozkoumávání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu. Tvůrcem této metody je Robert E. Detzler.


Pomocí metody SRT lze prozkoumat a vyčistit příčiny problémů současného (případně i minulého) života. Lze mnohdy vyčistit a odstranit celou řadu příčin problémů, které mohou daného člověka aktuálně trápit (např. finanční hojnost, těhotenství, plodnost, traumata, prokletí, rodové programy a jiné neduhy, dále bloky, strachy, stresy. které leckdy souvisejí s aktuálním zdravotním stavem daného člověka.


Metoda SRT představuje velice dobrý doplněk a urychlení na Vaší cestě, a to ať už se detoxikujete prostřednictvím preparátů Joalis, anebo aromaterapeutickými esenciálními oleji, či postupujete jakoukoli jinou cestou.

Cena za tuto službu viz Ceník.