SRT

Metoda SRT (Spiritual Response Therapy) je pečlivý proces prozkoumávání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu. Tvůrcem této metody je Robert E. Detzler.


Pomocí metody SRT lze prozkoumat a vyčistit příčiny problémů současného (případně i minulého) života. Lze mnohdy vyčistit a odstranit celou řadu příčin problémů, které mohou daného člověka aktuálně trápit (např. finanční hojnost, těhotenství, plodnost, traumata, prokletí, rodové programy a jiné neduhy, dále bloky, strachy, stresy. které leckdy souvisejí s aktuálním zdravotním stavem daného člověka.

Řada lidí klade mylně rovnítko mezi SRT a práci s kyvadlem. Přitom kyvadla není při práci s SRT vůbec potřeba. (Stejně dobře jako kyvadlo může totiž posloužit například mrknutí oka aj.)

Naprosto důležitým předpokladem pro práci s SRT je uvolněná, zklidněná, usebraná mysl terapeuta, který se během svého meditativního napojení čili rozjímání opakovaně s dotazy obrací na Vyšší Já (tj. soubor Bytostí Světla typu andělů, archandělů, Krista, Ducha sv. atp.) a žádá je podobně jako při modlitbě a afirmacích o vyčištění a odstranění negativních energií nebo programů z vědomé i podvědomé mysli daného klienta a o jejich nahrazení Dobrem.

Při odstraňování negativních energií a programů prostřednictvím SRT se přitom postupuje naprosto systematicky. Negativní energie a programy, které v sobě lidé nosí a které je dobré ze svého nitra vyčistit a odstranit, aby se nám lépe vedlo, se totiž naštěstí člověk od člověka moc neliší (např. řada lidí v sobě nosí strach). Metoda SRT proto obsahuje soubor tabulek, na nichž jsou uvedeny všecky běžně se vyskytující negativní energie a programy. Tyto tabulky pak terapeut prochází a táže do svého nitra Vyššího Já, zda u daného klienta náhodou není přítomna ta či ona negativní energie či program. Pakliže dostane odpověď, že ano, tak terapeut požádá Vyšší Já o vyčištění takové negativní energie či programu, 

Metoda SRT představuje velice dobrý doplněk a urychlení na Vaší cestě, a to ať už se detoxikujete prostřednictvím preparátů Joalis, anebo aromaterapeutickými esenciálními oleji, či postupujete jakoukoli jinou cestou.

Cena za tuto službu viz Ceník.