Ceník

Majitel účtu:

Korunový účet:

Uvádějte prosím variabilní symbol podle faktury!

Eurový účet:
IBAN:
BIC/SWIFT:


Detekce zátěží na dálku + konzultace

Detekce zátěží představuje cca. 1hodinovou přípravnou meditační fázi terapeuta, který se na klienta meditačně napojí a zjistí jeho zátěže. Na této fázi se klient aktivně nepodílí. Následuje návazná aktivní konzultace s klientem, která trvá přibližně 1 hodinu.

Detekce zátěží ve Vašem organismu včetně návazné individuální konzultace s klientem probíhá na dálku (telefonicky, Skype, Whatsapp, Telegram apod.), kdy společně probereme, jaké zátěže se mi u daného klienta zobrazily. Současně klientovi doporučím i pro něj vhodnou detoxikační kúru (nejčastěji sestavenou z přípravků Joalis, nicméně kúru lze na přání sestavit i z jiných preparátů, např. z esenciálních olejů).

1500 Kč

Detekce zátěží na dálku + písemný výpis

Alternativně k výše uvedenému lze místo telefonické konzultace vyhotovit třeba jen písemný výpis energetických zátěží, detekovaných u daného člověka na dálku. Takový písemný výpis bude obsahovat i návrh vhodné cca dvouměsíční detoxikační kúry tvořené kombinací přípravků Joalis, a také doporučené čisté přírodní esenciální oleje nebo jejich směsi.

Za efektivnější lze však ze zkušenosti považovat spíše variantu s konzultací, než pouhý písemný výpis detekovaných zátěží. Během konzultace s naším terapeutem lze klást řadu otázek, které Vás trápí, a už i samotný hovor s terapeutem může na řadu klientů zapůsobit "terapeuticky" kladně.

1500 Kč

Detoxikační kúra Joalis

Sestavení jedné cca dvouměsíční detoxikační kúry Joalis tvořené třemi až čtyřmi preparáty (tj. sdělení názvů přípravků na míru podle výsledku detekce zátěží ve Vašem těle) Vám sdělíme v rámci dálkové detekce zátěží viz výše.

Cena jednoho kapkového preparátu Joalis je stanovena podle ceníku společnosti Joalis a zpravidla se pohybuje okolo 400 Kč.

Aby by možné někomu sestavit detoxikační kúru na míru, je nezbytné provést detekci jeho zátězí na dálku viz výše.

podle ceny přípravků

Aromaterapie

Cena jedné aromaterapeutické kúry (tvořené kombinací jednoho či několika čistých přírodních esenciálních olejů nebo jejich směsí) se odvíjí od oficiálního ceníku. Více informací viz sekce Aromaterapie.

Aby by možné někomu sestavit aromaterapeutickou kúru na míru, je nezbytné provést detekci jeho zátězí na dálku viz výše.

podle ceny olejů

Pročištění a harmonizace základních čaker

Pročištění a harmonizace základních čaker probíhá s daným klientem na dálku (telefonicky, Skype, Whatsapp, Telegram apod.) a trvá cca hodinu a půl.

2000 Kč

Individuální konzultace na volné téma

Individuální hodinová telefonická konzultace s klientem na volné téma bez detekce zátěží na dálku.

1500 Kč

Odvedení přisedlíků (negativních energií)

Pouze odvedení přisedlíků bez čištění jiných disharmonických energií/programů.

400 Kč

SRT

Cena za přibližně hodinovou práci pomocí metody SRT s následným stručným výpisem toho, jaké bloky se ukázaly k čištění. Více informací o této metodě viz sekce SRT.

1500 Kč