Detekce zátězí

Jak probíhá vyšetření?

Rozhodli jste vzít svoje zdraví do vlastních rukou? Ačkoli by bylo dobré, kdyby každý člověk začal s řízenou detoxikací dříve, než se objeví chronické či větší problémy, lze naštěstí konstatovat, že na řízenou detoxikaci není nikdy pozdě. Čím dříve ale s ní začneme, tím lépe.

Prvním krokem před zahájení samotné řízené detoxikace provedení detekce Vašich zátěží na dálku, díky níž zjistíme konkrétní toxické zátěže ve Vašem organismu a jejich umístění. Na základě tohoto zjištění Vám pak stanovíme optimální detoxikační kúru šitou přímo Vám na míru.

Vyšetření probíhá následujícím způsobem:

Pomocí detekce zátěží na dálku (tzn. že není nutná Vaše osobní návštěva u nás), kdy náš terapeut zklidní svou mysl, uvede se do meditačního stavu a nacítí se na daného klienta a jeho zátěže na dálku. Na základě zjištěného výsledku pak dojde ke stanovení optimální detoxikační kúry šité přímo Vám na míru.

Ačkoliv je tento způsob vhodný pro naprostou většinu populace, a navíc je i efektivní, jen část populace je zatím na tento způsob vnitřně připravena. Naštěstí neustále roste počet lidí, kteří v určitou chvíli svého života zjistí, že meditace či meditační nacítění se na někoho na dálku skutečně fungují.

K meditačnímu nacítění se na dálku je třeba dodat, že nejde o postup doporučený společností Joalis, ale o zkombinování osobního daru našeho terapeuta.

Další důležité informace viz též sekce Detoxikace nebo Časté dotazy.